BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Què és el business intelligence o intel·ligència empresarial?

Business Intelligence (BI) és un procés per transformar les dades generades en informació i posteriorment en coneixement, d’aquesta manera podrem optimitzar els processos i prendre decisions més precises per al nostre negoci.

La intel·ligència empresarial abarca una àmplia varietat d’eines, aplicacions i metodologies que permeten recopilar dades de sistemes interns i fonts externes, preparar-los per a l’anàlisi, desenvolupar i dur a terme consultes contra aquestes dades i crear informes, panells i visualitzacions de dades perquè els resultats analítics estiguin disponibles.

Avantatges d’intel·ligència de negoci

Com a objectiu principal, el business intelligence millora totes les parts d’una empresa, per això fa servir l’accés a les dades de l’empresa i posteriorment els utilitza per augmentar la rendibilitat.

És per això que les empreses que donen feina eines de BI poden traduir amb més facilitat les dades recopilades dels seus processos comercials. D’aquesta manera es poden utilitzar per crear decisions comercials estratègiques que millorin la productivitat, augmenta els ingressos i accelera el creixement.

Altres beneficis de les eines d’intel·ligència empresarial

 • Accelerar i millorar la presa de decisions
 • Optimització de processos comercials interns
 • Augment de l’eficiència operativa
 • Impulsar nous ingressos
 • Guanyar avantatge competitiu sobre els rivals comercials
 • Ajudar a les empreses a identificar les tendències de mercat
 • Detectar problemes comercials que s’han d’abordar
business intelligence que es

Tipus d’eines BI (Business Intelligence)

El Business Intelligence combina un ampli conjunt d’aplicacions d’anàlisi de dades com:

 • Analítica ad hoc
 • Processament analític en línea (OLAP)
 • BI mòbil
 • BI en temps real
 • BI operacional
 • Programari-as-a-service BI (SaaS BI)
 • BI de codi obert (OSBI)
 • BI col·laboratiu
 • Intel·ligència de localització (LI)
 • Programari de visualització de dades per dissenyar gràfics i altres infografies.
 • Indicadors clau de rendiment mostrats d’una manera fàcil d’entendre.
 • Eines per crear panells de BI i quadres de comandament de rendiment que mostren dades visualitzats en mètriques empresarials.

Serveis i solucions en Business Intelligence

Si estàs buscant solucions en Business Intelligence (BI), et recomanem que et expliquis sempre amb experts en el sector, ja que et faran una assessoria personalitzada enfocada a les solucions del teu sector.