Pyxis-IT

Les organitzacions depenen totalment de la tecnologia , es imprescindible que els seus sistemes informàtics funcionin correctament i de forma ininterrompuda. La gestió, el manteniment diari, estar actualitzat de les ultimes novetats del mercat per actualitzar-los de una forma alineada amb les necessitats de la empresa es molt complicat realitzar-lo internament.

Pyxis-IT ofereix serveis de suport TI i manteniment integral, que poden cobrir les incidències de la operativa del dia a dia, gestionar les infraestructures IT i mantindré-les actualitzades per poder optimitzar els costos i rendiments de la operativa de la pròpia empresa

SERVIDORS

servers
 • STORAGE
 • SERVIDORS
 • VIRTUALITZACIÓ

NETWORKING

network
 • SWITCHES
 • ROUTERS
 • XARXES WIFI

INFRAESTRUCTURES

infraest
 • XARXES
 • CABLATJA
 • FIBRA ÒPTICA
 • COMUNICACIONS

SEGURETAT

network and data protection concept with padlock and switch
 • FIREWALLS
 • SECURE WIRELESS
 • ENDPOINT SECURITY
 • SECURE REMOTE ACCESS

Necessiteu suport informàtic ?