HELP DESK – Suport informàtic de primer nivell

help desk

Què és help desk o suport informàtic de primer nivell?

El suport de primer nivell o Help Desk és un dels pilars més importants dins el departament d’informàtica o TI (tecnologies de la informació), ja que són els responsables de respondre i solucionar les preguntes o els problemes tècnics dels usuaris.

En general, la forma més efectiva de comunicar-se amb l’equip Help Desk és mitjançant un sistema de ticketing, per correu electrònic, xat o telèfon.

Quina és la funció d’un equip help desk?

Les funcions bàsiques d’un equip que dóna suport de primer nivell són:

  • Assistència telefònica per resoldre problemes ofimàtics (Word, Excel, PDF, etc …)
  • Mantenir els equips i els perifèrics en bon estat o canviar-los si l’usuari ho necessita (ordinadors, ratolins, teclats, pantalles)
  • Reparació d’ordinadors en el cas que un d’aquests falli
  • Mantenir els ordinadors actualitzats (actualitzacions de windows, java, flash player, navegador, office 365, etc …)
  • Assistència tècnica bàsica en conferències o xerrades perquè tot el relacionat amb la informàtica funcioni correctament i en cas de fallada trobar una solució ràpida.
suport de primer nivell

¿Serveis de suport informàtic de primer nivell, quins tipus hi ha?

El suport de nivell 1 d’una empresa o negoci pot ser intern o extern.

El suport de primer nivell extern ho solen contractar negocis o empreses amb una infraestructura informàtica petita, que no justifica tenir en plantilla un informàtic de suport nivell 1, per què l’assistència es fa tota per telèfon, correu, xat o sistema d’incidències (ticketing).

Aquest suport és una mica limitat, ja que si cal resoldre alguna cosa in situ és una mica lent, ja que el tècnic ha de desplaçar-se a la teva ubicació. Una altra qüestió a tenir en compte és el tracte, ja que amb aquest tipus de servei extern el tracte no sol ser molt proper i personalitzat.

El suport de nivell 1 intern està més orientat a empreses o negocis amb una infraestructura informàtica més gran, ja que fan falta un o diversos tècnics de nivell 1 per acudir immediatament a resoldre qualsevol problema que tingui l’usuari.

Amb el servei de suport Helpdesk intern l’atenció a l’usuari és més personalitzada i propera, ja que sempre solen parlar amb el mateix tècnic, cosa que els usuaris agraeixen.

Perquè és necessari un equip Help Desk per al teu negoci o empresa

En general la gran majoria de problemes informàtics (si la part de sistemes està ben configurada) solen ser amb l’usuari i amb els equips que utilitzen. És per això que un equip de suport de primer nivell és molt important, ja que durant el dia a dia filtra la gran majoria de problemes per evitar un mal major més endavant.

suport informàtic de primer nivell

Conclusió sobre el suport Helpdesk, des de la nostra experiència

Com ja hem dit al principi, un equip de suport de primer nivell és un gran valor per negoci o empresa, ja que manté el sistema informàtic bàsic actualitzat i totalment funcional, evitant que altres usuaris amb funcions molt importants estiguin aturats sense treballar a causa que el seu ordinador no funciona o el seu teclat no funciona com cal.

A la llarga, veuràs que contractar un servei de suport de primer nivell és un valor segur que s’acaba pagant per si mateix.